Harvard South Asian Men's Collective

Navigation

[LOGO]

Alumni

2002

Noopur Agarwal
Avik Chatterjee
Sachin Jain
Ankit B. Patel

2003

Pavan Bachireddy
Mitul Kadakia
Rudy Sahay
Alap Shah
Sachin Shivaram
Kunal Sanghvi

2004

Abhishek Gupta
Rahul Sheth
Shawn Badlani
Sunil Sheth

2005

Neil Buddy Shah

2006

Samir Kumar
Michael Mathai

2007

Anant Gupta

2008

Akshay Ganju
Arjun Suri
Aneesh Venkat
Chethan Bachireddy
Dipak Chaudhari
Omid Shahi
Mike Blair
Nitesh Banta
Neel Rai
Neil Sawhney
Parag Gupta
Roshan Hariharan
Rajiv Venkataramanan

2009

Devin Smith
Dhruv M [Treasurer, 2007]
Nimay Mehta
Ricky Shah
Sandeep Rao
Tanuj Parikh [Chair, 2007]
Vikas Mouli